Depilime

Ne përdorim lloje të ndryshme dylli me përbërës natyralë, të cilët janë të ashpër në qimet, por të butë me lëkurën. Për ta bërë depilim, një përvojë të klasit të parë nga fillimi në fund.

Këmba e plotë

2000 L / 19 €

1400 L / 13 €

1000 L / 9 €

Bikini i plote

1500 L / 15 €

1600 L / 13 €

Parakrahë

1300 L / 12 €

800 L / 7 €

1000 L / 9 €

600 L / 5 €

500 L / 5 €

Depilim total

4800 L / 46 €

Depilim Shpine (meshkuj)

3000 L / 28 €

Depilim gjoksi

3500 L / 33 €

Këmba e plotë

2500 L / 24 €

1900 L / 18 €

Depilim total meshkuj ( këmbë, krahë, shpinë, gjoks)

8000 L / 76 €